Türk Toraks Derneği: Heybeliada Sanatoryumu örnek bir kuruluştur, takipçisi olacağız

Türkiye’nin birinci pandemi hastanesi olarak 1924’te Atatürk’ün isteğiyle kurulan Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmesine ait sürecin durdurulması ve iptali için dava açıldığı ve toplanan imza sayısının 74 bine ulaştığı vurgulandı.

Türk Toraks Derneği’nden yapılan açıklamada, “Heybeliada Senatoryumu’nun Adalar ve İstanbul’da yaşayanlar için bir sıhhat merkezi ve bir müze (tüberküloz ve tıp) olması gerekir. Sürecin takipçisi olacağız” denildi.

Türk Toraks Derneği, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Barosu, TMMOB Kent Plancıları ve Mimarlar Odaları ile birlikte dava açmıştı.

Yerli aşının kıymetine de dikkat çekilen açıklamada, “Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü, 27 Mayıs 1928 tarihinde, savaştan yeni çıkan Türkiye Cumhuriyeti’nde sıhhatin korunması maksadıyla temel laboratuvar hizmetlerini yürütmek için kurulmuştu. Enstitü 1930’lu yıllardan itibaren aşı üretme konusunda çok başarılı çalışmalar yapmış ve yıllarca ülkemiz aşı muhtaçlığını dış sermayeye bağlı kalmadan sağlamıştır. Kuruluşundan itibaren toplumu kıran bulaşıcı hastalıklarla çok başarılı bir uğraş yürütmüştür. BCG, kuduz, çiçek, tifüs, boğmaca, influenza virüsü aşıları üretmiştir. Ne yazık ki sıhhatte dönüşüm programı ile birlikte Hıfzıssıhha Enstitüsü 2011 yılında tümüyle ortadan kaldırılmıştır. Bunun sonucu olarak toplumsal aşı siyasetimiz ve aşı üretimimiz büyük ölçüde ortadan kalkmış, büsbütün dışa bağımlı bir duruma dönüşmüştür. Ülkemizin yıllarca aşı muhtaçlığını karşılamış olan Refik Saydam Hıfzıssıhha Kurumu gerekli donanım sağlanarak tekrar açılmalıdır” denildi.

HEYBELİADA SENATORYUMU AÇILMALI

Ülkedeki senatoryumların da ehemmiyetine vurgu yapılan açıklamada, özetle şu tabirlere yer verildi:

“Bizler göğüs hastalıkları uzmanlarıyız. Kurulmuş olan sanatoryumlar, yani verem hastaneleri, bu ülkeye büyük katkıları olmuş kurumlardır. 1950’lere dek dünyada da ülkemizde de en kıymetli mevt nedeniydi verem. Dünya Savaşı’nı ve güç ekonomik şartları düşündüğümüzde o yıllarda Heybeliada Sanatoryumu çok değerli fonksiyon görmüş özel bir yerdir. 1924 yılında cumhuriyetimizin birinci açılan hastanesidir. Ormana hakikat giden hava akımı, hastalık bulaşma riskinin epeyce düşük olması, pencereler ve binanın yapılış formu, enfeksiyon denetimi sağlayan yapısı itibariyle örnek kuruluştur. Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisi konusunun duyulmasının akabinde derneğimiz tarafından başlatılan kampanyamıza, halkımız ve birçok sivil toplum kuruluşu ile basınımızın da ilgisi sonucunda, evvel Diyanet İşleri Başkanlığı sonra da Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca tarafından mevzunun iptal edileceği istikametinde açıklamalar gelmişti.

Lakin bu açıklamaların akabinde şimdi bir gelişme olmaması üzerine Türk Toraks Derneği, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Barosu, TMMOB Kent Plancıları ve Mimarlar Odaları ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı’na yapılan bu tahsis kararının durdurulması ve takiben de iptali için dava açılmıştır. Baştan beri devam eden bu süreçte imzalarınızla verdiğiniz dayanak ile çok ara alınmıştır. Bugün itibariyle imza sayısı 74 bine yaklaşmış olup bu sayı ülkemiz için çok kıymetli seviyede bir takviyenin göstergesidir. Heybeliada Sanatoryumu’nun Adalar ve İstanbul’da yaşayanlar için bir sıhhat merkezi ve bir müze (Tüberküloz ve Tıp) olması idealimiz sürmektedir. Bu kurumlar bizim tarihimizdir, geleceğimizdir, kültürel mirasımızdır. Kurumsal kültürü ve işlevi ile birlikte korunmaları gerekmektedir. Türk Toraks Derneği olarak bu süreçlerin takipçisi olacağız.”