Ürolojide Botox Kullanımı

Botox Nedir?

Besin zehirlenmesi yapan Clostridiu Botulinum isimli bakterinin toksini(nörotoksin) kaslarda asetilkolin salınımını mahzurlar ve kısmi felç yaparak tesirini gösterir.

Botox’un ürolojide kullanım alanları

1-İdrar kaçırma, interstisyel sistit ve mesane ağrı sendromu

Ürolojide en yeni ve en sık medikal tedavi ile sonuç alınamayan yahut ilaca alternatif olarak, idrar kaçırma, çok faal mesane, nörojenik mesane, interstisyel sistit ve mesane ağrı sendromu da muvaffakiyetle kullanılmaktadır. Uygulamaya karar vermeden evvel mesane kanseri olmadığından emin olunmalıdır. Botox materyeli sulandırlarak lokal yahut genel anestezi altında endoskop(sistoskop) aracılığı ile mesane kasına sistematik olarak 20-30 başka noktaya, toplamda 100 ila 300 ünite dozunda yapılır, süreç mühleti ortalama 15dk, kanama olmazsa idrar sondasına gereksinim yoktur.

2-Prostat Büyümesinde Botox uygulaması

Prostat büyümesi nedeniyle işeme problemi çeken, ilaçla tedaviye alternatif yahut ilaçlardan gereğince yarar görmeyen hastalarda ve ameliyata uygun olmayan birtakım seçilmiş hastalarda faal, sağlam bir yol olarak görülmektedir. Bu yol prostat büyümesinin tedavisinde kullanılan standart ve rutin bir sistem değildir. Süreç prostatın büyüklüğüne nazaran 100-300 Ünite Botox gereci, lokal yahut genel anestezi altında, rektal, transüretral(sistoskop aracılığı ile idrar kanalından) yahut perineal(testis ile anal ortasındaki bölge) ultrasonografi kılavuzluğunda uygun uzunluktaki iğne ile bilhassa prostatın dışa yakın birkaç alanına enjeksiyonunu tabir eder.

Sonuç olarak, verilen materyel prostat şikayeti nedeniyle hastalara verilen alfa-blokör olarak isimlendirilen ilaçların tesiri ile birebir tesire sahiptir. Sürecin bir kısım yan tesirleri vardır, bunlar ortasında; ağrılı idrar, idrar tıkanıklığı, idrar yolu enfeksiyonu alerjik tepkiler sayılabilir. Freys sendromu da denilen Botoxa çok hassaslık durumunda daha dikkatli ve düşük doz kullanılmalıdır. Beşerde toksik doz aralığı 2500-3000 Ünitedir, bu doz aşılmamalıdır.

Botoxun Kullanılmaması gereken durumlar

  • Hamilelik ve emzirme,

  • Kaslara etkieden kimi ilaç kullananlarda (aminoglikozid,penicillaminler,kalsiyum kanal blokerleri,magnezyum,siklosporin)

  • Kas hastalığı olan hastalar(ALS, Miyasthenia gravis, Eaton-Lambert Sendromu)

  • Kanama bozukluğu olan hastalar(Hemofili vs)

  • Botoxa alerjisi olan hastalar