Yetişkinlerde EMDR

EMDR’ın türkçe açılımı “Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yine işleme”dir. EMDR bireylerin maruz kaldığı olumsuz hayat tecrübeleri sebebiyle ortaya çıkan semptomların uygunlaşmasını ve bireylerin sahip olduğu duygusal meselelerden kurtulmalarını sağlamaktadır. EMDR, bireylerin geçmiş travmatik yaşantılarının bugüne yansıyan tesirlerini hafifletmede etkililiği denetimli çalışmalar ile de ispatlanmış bir psikoterapi tekniğidir.

EMDR Neyi Amaçlamaktadır?

Günlük hayatımızı etkileyen bir çok sorunun sebebini direkt bulamayabiliriz. “Neden daima telaşlıyım?”, “Neden bu davranışları tekrarlıyorum?” üzere çeşitli sorular zihnimizde dolaşır. Bu noktada EMDR günlük hayatımızı etkileyen problemlerin ortaya çıkmasına neden olan geçmiş yaşantıları yani bu problemlerin kökenini araştırmaktadır. EMDR’da kişi için travma yaratan anılar ele alınmaktadır. Bu travmatik anılar bir taciz anısını içerebileceği üzere bir aile içi tartışmayı da içerebilir. Bir olayın travmatik olarak nitelendirilip nitelendirilmediği büsbütün kişinin o andaki tecrübesine ve bu tecrübesi nasıl içselleştirdiğine nazaran değişmektedir. EMDR direkt ya da dolaylı olarak tecrübelenen travmaları ele almaktadır. Bu travmaların kişinin zihninde nötr hale gelmesini sağlamakta ve böylece kişi bu travmatize edici anıya karşı duyarsız hale gelmektedir. Elbette ki bu tecrübelenen anın, kişinin zihninden büsbütün silinmesi manasına gelmez, yalnızca anının kişinin zihni üzerinde tesirleri hafifletilmektedir. Anının, kişi üzerindeki tesirleri değiştikçe var olan semptomların da kaybolduğu gözlemlenmektedir. Bu süreçte danışan gelecekte karşılaşacağı emsal sıkıntılar ile nasıl çaba edebileceğini de öğrenmektedir. EMDR yalnızca danışanın geçmişte deneyimlediği rahatsız edici anıları ele almakla kalmaz, şu anda sahip olduğu yeni badirelere ve ilerisi için geliştirmek istediği hünerlere de odaklanmaktadır.

EMDR Nasıl Uygulanır?

EMDR’da danışanın gözleri sağdan sola, soldan sağa hareket ettirilir ve böylece beynin sağ ve sol lobuna çift istikametli ihtarım verilmektedir. Bu göz hareketleri, terapistin elini sağdan sola, soldan sağa hareket ettirmesi ile ya da danışana kulaklıktan sağ ve sol taraftan sırayla ses verilmesi ile ya da sol ve sağ omuza sırayla vurulması ile sağlanabilmektedir. Çift istikametli ihtarım ile beynin sağ ve sol lobu ortasında geçiş sağlanır, böylece bilgi sürece ve yeni öğrenmeler kolaylaşmaktadır. Çift istikametli ihtarım verilmeden evvel danışandan kendisini travmatize eden anıyı canlandırması istenmektedir. Danışan bu anıyı zihninde detaylı bir halde canlandırmaktadır. Bu canlandırma net bir görsel sahne halinde olmalıdır. Bu anıyı canlandırırken danışanın anıya dair hisleri ön plana çıkartılmaktadır. Canlandırılan anının adım adım beyne gönderilen çift taraflı ihtarım ile birlikte eşlenmesi ile kişi bu anıya karşı duyarsızlaştırılmaktadır.

EMDR Kaç Seans Sürmektedir?

Bu sorunun karşılığı bireyden bireye değişecektir. Bu yüzden net bir karşılık yoktur. Süreç danışanın özelliklerine, terapiye getirdiği meselelere ve terapiden beklentilerine nazaran farklılaşmakta ve buna bağlı olarak terapi sürecinin uzunluğu da değişmektedir. Araştırmalar EMDR’ın birçok psikoterapi yaklaşımına kıyasla daha kısa müddette sonuç verdiğini öne sürmektedir.

EMDR Hangi Sorunlarda Uygulanmaktadır?

EMDR, yas, fobiler, cinsel yahut fizikî taciz, panik bozukluk, gerilim, performans telaşı, depresyon, çeşitli kompleks travmalar başta olmak üzere birçok semptomun tedavisinde kulanılabilmektedir.

EMDR’ın Ziyanları Var mıdır?

EMDR, eğitimli bir uygulayıcı tarafından gerçekleştirildiğinde hayli inançlı bir tekniktir. EMDR, danışanın geçmiş travmalarının işlemlenmesi tekniği ile çalıştığı için danışan seans esnasında duygusal olarak yoğunluk yaşayabilmektedir. Ama emel bu duygusal yoğunluğun azalması olduğu için, uygulanan teknikler ile danışanın daha düzgün hissetmesi sağlanmaktadır. Travmatik anılar ile çalışmaya başlamadan evvel danışanın özelliklerine bağlı olarak mühleti farklılaşan bir hazırlık süreci vardır. Bu hazırlık süreci, danışan travmatik anılarını çalışmaya hazır olduğu vakit sonra erer ve böylece EMDR uygulamaları başlamaktadır.

Kimler EMDR Uygulayabilir?

Ruh sıhhatiniz için EMDR terapisi aldığınız kişinin EMDR Türkiye Derneği’nde eğitim almış bir psikoterapist olmasına bilhassa dikkat etmelisiniz. Bilinçsiz ve yanlış müdahalelere mani olmak hedefiyle yalnızca EMDR uygulama sertifikasını almış uzmanlardan bu dayanağı almalısınız. EMDR yalnızca EMDR Türkiye Derneği’nin EMDR sertifikalı eğitimini tamamlamış uzmanlar tarafından uygulanabilmektedir.