Yüksek Meme Kanseri Riski Olan Kadınlarda Risk Yönetimi

Reseptörler hücrelerin içinde ve yüzeyinde bulunan protein yapılarıdır, hormon yahut gibisi moleküller bu reseptörlere bağlanarak hücreye büyüme , çoğalmaları için sinyaller gönderirler ve bu sinyaller sonucunda hücreler çoğalır.

Olağan göğüs dokusu hücrelerinde de hücrelerin çoğalmasına neden olan reseptörler vardır. Bunlardan en bilinenleri, hormon reseptörleri (östrojen , progesteron) ve HER-2 reseptörleridir. Bu reseptörler kimi moleküllere bağlanarak hücrenin büyüyüp çoğalması için sinyal oluştururlar.

Bahsettiğimiz bu reseptörler göğüs kanseri hücrelerinde de bulunur, ve kanser hücresinin süratle büyüyüp çoğalmasına neden olurlar, neyse ki bu reseptörlere yönelik , onları bloke eden tedaviler var, bu tedaviler sayesinde kanseri denetim altına almamız daha kolay oluyor.

Birtakım kanser hastalarında ise bu bahsettiğimiz östrojen, progesteron ve HER-2 reseptörleri bulunmamaktadır, patoloji test sonuçlarında “triple negatif” olarak rapor edilirler.

Triple negatif göğüs kanserlerinde hormon tedavisi (tamoxifen vs..) ve gayeye yönelik tedaviler (Herceptin gibi) yararlı olmamaktadır. Bu hastalarda farklı tedavi protokolleri uygulanmaktadır.

Triple negatif göğüs kanseri tüm göğüs kanserlerinin %10-20’si kadardır.

Triple negatif göğüs kanserinin özellikleri

  • Öteki göğüs kanserlerine nazaran daha agresiftirler ve prognozları daha ağırdır, tekrarlama ihtimalleri daha fazladır.

  • Çoklukla az differansiye, Grade 3 kanserlerdir, daha agresiftirler

  • Kanser hücrelerinin tipi “basal-like” tır.

Tiple negatif göğüs kanseri kimlerde görülür

  • Genç hastalarda daha sık görülür, hastalar ekseriyetle 50 yaş altındadır

  • Siyah ve hispanik ırkında daha sıktır

  • BRCA1 mutasyonu olanlarda daha sık görülür, BRCA 1 mutasyonu olanların %70i triple negatiftir.

Triple negatif göğüs kanserlerinde farklı tedavi protokolleri vardır.